GỖ CHỐNG CHÁY HD PANEL
GỖ CHỐNG CHÁY HD PANEL
Chống Cháy, Cách Nhiệt, Chịu Nước, Cách Âm, Kháng Vi Khuẩn & Mối Mọt
CỬA GỖ CHỐNG CHÁY HD
CỬA GỖ CHỐNG CHÁY HD
Khả Năng Chống Cháy 60 - 240 Phút Tùy Độ Dày Ván HD Panel
ĐÁ NHÂN TẠO HD STONE
ĐÁ NHÂN TẠO HD STONE
Chống Cháy, Cách Nhiệt, Chịu Nước, Cách Âm, Kháng Vi Khuẩn & Mối Mọt

CC1 Chứng nhận tường chống cháy 60 phút (WFCi – Hoa Kỳ)   Download

CC2 Kiểm tra khả năng chống cháy lan & khói đen (QAI – Hoa Kỳ)   Download

CC3 Kiểm tra khả năng cách nhiệt (R&D – Hoa Kỳ)   Download

CC4 Kiểm định chống cháy ván HD Panel 7mm (CS PCCC HCM) Download

CC5 Kiểm định tường ngăn cháy 90 phút (CS PCCC HCM)   Download

CC6 Chứng nhận mẫu cửa chống cháy 70 phút (Cục CS PCCC & CNCH)   Download

CN1 Kiểm tra khả năng chịu nước (Teco – Hoa Kỳ)   Download

CL1 Kiểm tra cơ lý tính và an toàn hóa chất (Quatest 3)   Download

KK1 Kiểm tra khả năng diệt khuẩn (Viện Pasteur HCM)   Download

AT1 Kiểm tra chất hữu cơ dễ bay hơi VOC và formaldehyde (SGS Vietnam)   Download